Toezeggingen


« Terug


ID332
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 25-05-2023 > 7 Startnotitie Jan Evertsenlaan
OnderwerpStartnotitie Jan Evertsenlaan
Gremium
ToezeggingDe inhoudelijke beschrijving van participatieproces wordt in grote lijnen meegenomen bij het uitwerkingskader dat aan de raad wordt voorgelegd
Stand van zaken college10-8-2023: Uitwerkingskader herontwikkeling Jan Evertsenlaan staat op de LTA 2024 (Q2 2024)
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum5/1/2024
AfdelingV FL VBW
Datum afdoening
Afgedaan