Toezeggingen


« Terug


ID44
Datum vergadering2/4/2019
OnderwerpZorgvisie Soarch foar Thús
AgendapuntCommissie Samenlevingszaken 04-02-2019 > 7 Zorgvisie Soarch foar Thús
ToezeggingDe heer Van der Honing GL vraagt naar de vele financiële PM posten in hoofdstuk 5 Financiën. Hij ziet graag meer visie en vraagt of alle hulp wordt geboden. Wethouder Zoetendal licht toe dat er visie en WMO beleid is opgesteld en dat deze zorgvisie ‘Soarch foar Thus’ bedoeld is om preventieve actie te ondernemen. En vraagt aan welke beleidsdoelen de maatregelen gehangen zijn. Wethouder geeft aan dat PM posten nog, in overleg met samenwerkingspartners, worden ingevuld.
Raadsleden
PFH
Deadline5/7/2019
Datum afdoening9/26/2019
Stand van zakenTot slot willen wij u informeren over de resultaten/maatregelen uit het voorstel en aan welke beleidsdoelen deze hangen. In het Wmo – Gezondheidsplan( https://www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/04/Plan-Wet-maatschappelijke-ondersteuning-Gezondheid-2015-2018.pdf ) staan 5 beleidsdoelen geformuleerd. In de bijlage vindt u een overzicht waarin de genoemde resultaten/maatregelen van Soarch foar thús gekoppeld zijn aan deze 5 beleidsdoelen. Wij verwachten in de loop van de periode aan de hand van uitvoering van bovengenoemde resultaten/ maatregelen meer inzichten te krijgen van de PM – posten die zijn opgenomen in deze notitie. Een keer per jaar wordt er een stand van zaken overzicht in de commissie geagendeerd.
Afgedaan
Bijlage(s)antwoord op toezeggingen in SAZA cie 20190204
Schematisch overzicht Soarch foar thús.pdf