Toezeggingen


« Terug


ID121
Datum vergadering9/5/2019
OnderwerpNotitie Gr. SW Fryslân / Caparis - herstructurering
AgendapuntCommissie SAZA 05-09-2019 > 10 GR SW Fryslân/Caparis - herstructurering
ToezeggingAgenderen in het najaar 2019
RaadsledenCDA
PFHH. Broekhuizen
Deadline
Datum afdoening2/24/2020
Stand van zakenAfgedaan n.a.v. raadsbesluit d.d. 24-02-2020 VOORSTEL: AFDOEN Deze notitie is aan de orde geweest in de raadsvergadering van 16 december.
Afgedaan
Bijlage(s)