Toezeggingen


« Terug


ID11
Datum vergadering11/9/2017
Onderwerpwifi4eu: gratis wifi yn Europa
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 Begroting 2018
ToezeggingOver de motie over wifi meldt de wethouder dat het college eerst wil inventariseren, dan kijken of de gemeente een aanvraag wil doen en wat dan de voorwaarden zijn. Het college wil zicht op de status voordat de subsidie beschikbaar komt. Zal de raad daarover berichten.
Raadsleden
PFH
Deadline12/31/2017
Datum afdoening5/20/2019
Stand van zaken
Afgedaan
Bijlage(s)03 FNP moasje wifi4eu