Toezeggingen


« Terug


ID76
Datum vergadering12/17/2018
OnderwerpWijziging Algemene Plaatselijke Verordening
AgendapuntRaadsvergadering 17-12-2018 > 13 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Toezeggingde heer Tromp (VVD) vraagt wanneer de APV geactualiseerd wordt. Burgemeester Van der Zwan zegt toe dat medio 2019 de APV geactualiseerd wordt.
Raadsleden
PFHT.J. van der Zwan
Deadline
Datum afdoening6/13/2019
Stand van zaken20-5-2019: Alles is erop gericht de APV nog voor de zomer aan de raad te sturen voor besluitvorming. Op13 juni 2019 stond de actualisatie apv op de raadsagenda.
Afgedaan
Bijlage(s)