Toezeggingen


« Terug


ID182
Datum vergadering4/20/2020
OnderwerpIngekomen stukken agenderen voor commissie SAZA
AgendapuntRaadsvergadering 20-04-2020 > 5.a Lijst ingekomen stukken
ToezeggingID 106 - 27-02-2020 Ondernemingsraad Caparis ID 263 - 05-03-2020 Aandeelhouders Caparis ID 277 - 17-03-2020 Informatie conflictsituatie Caparis en OR te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering SAZA - d.d. 24 augustus 2020
RaadsledenSP
PFHT.J. van der Zwan
Deadline
Datum afdoening
Stand van zakenStand van zaken: de griffie agendeert de stukken voor de commissievergadering SaZa.
Afgedaan
Bijlage(s)