Toezeggingen


« Terug


ID118
Datum vergadering9/5/2019
OnderwerpAanvullende cijfers geldstroom van OBS De Basis Ambion
AgendapuntCommissie SAZA 05-09-2019 > 6 OBS De Basis - Jaarverslag en jaarrekening 2018
ToezeggingHierover wordt schriftelijk geïnformeerd.
RaadsledenCDA
PFHJ. Zoetendal
Deadline
Datum afdoening10/10/2019
Stand van zakenafgedaan n.a.v. raadsbesluit d.d. 10-10-2019 VOORSTEL: AFDOEN Deze cijfers zijn aangeleverd en bij de agenda van de raadsvergadering van 16 september 2019 geplaatst.
Afgedaan
Bijlage(s)