Toezeggingen


« Terug


ID119
Datum vergadering9/5/2019
OnderwerpInformatie over de voor- en nadelen van de 5 oplossingscenario's van de scholen.
AgendapuntCommissie SAZA 05-09-2019 > 7 OBS De Basis - Mr. J.B. Kanschool - vooraankondiging opheffing
ToezeggingDeze worden beschikbaar gesteld.
RaadsledenFNP
PFHJ. Zoetendal
Deadline
Datum afdoening12/16/2019
Stand van zakenafgedaan n.a.v. raadsbesluit 16-12-2019 VOORSTEL: AFDOEN Het raadsvoorstel met overzicht scenario’s is op 25 november in de raad
Afgedaan