Toezeggingen


« Terug


ID61
Datum vergadering3/18/2019
OnderwerpNatuurlijke vijanden inzetten tegen eikenprocessierups
AgendapuntRaadsvergadering 18-03-2019 > 12 Motie vreemd: GroenLinks - Eikenprocessierups
ToezeggingMevrouw Rozema van GroenLinks licht de motie toe. 1. Leefomstandigheden voor natuurlijke vijanden optimaliseren 2. Plaatsen van nestkasten voor mezen 3. Inwoners/scholen/bedrijven zelf nestkasten te laten plaatsen 4. Een budget beschikbaar te stellen van € 5000,00 en 5. het effect van dit initiatief te monitoren. Wethouder Broekhuizen reageert namens het college en geeft aan dat delen van dit initiatief in de startnotitie biodiversiteit zijn opgenomen. De wethouder zegt toe uit te zoeken aan welke voorstellen op korte termijn een invulling kan worden gegeven, mogelijk uit bestaand budget.
RaadsledenGL
PFHH. Broekhuizen
Deadline
Datum afdoening6/4/2019
Stand van zaken20-05-2019: Er wordt samenwerking gezocht met de Vogelwacht. De raad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over bestrijding.
Afgedaan