Toezeggingen


« Terug


ID109
Datum vergadering7/8/2019
OnderwerpParagraaf kamerverhuur in handhavingsverslag + goed verhuurderschap in paraplubestemmingsplan
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 8 Kamerverhuurbeleid
ToezeggingEr wordt een paragraaf kamerverhuur opgenomen in het jaarlijks handhavingsverslag . Het rapport wordt geagendeerd voor de commissie AZ. In het paraplubestemmingsplan wordt een onderdeel over goed verhuurderschap opgenomen.
Raadsleden
PFHT.J. van der Zwan
Deadline9/1/2019
Datum afdoening
Stand van zakenIn het handhavingsverslag wordt de paragraaf kamerverhuur opgenomen. Het verslag wordt eenmaal per jaar aan de raad gestuurd. Aan het paraplubestemmingsplan wordt gewerkt.
Afgedaan