Toezeggingen


« Terug


ID97
Datum vergadering6/13/2019
OnderwerpRapportage over geweld in Jeugdzorg
AgendapuntCommissie SAZA 13-06-2019 > 6 Rondvraag
ToezeggingMevrouw De Jong (D66) vraagt naar rapportage over geweld in Jeugdzorg. Wethouder Zoetendal geeft aan dat dit rapport nog wordt doorgenomen , geanalyseerd en rapportage volgt.
RaadsledenD66
PFHJ. Zoetendal
Deadline
Datum afdoening12/16/2019
Stand van zakenafgedaan n.a.v. raadsbesluit 16-12-2019 VOORSTEL: AFDOEN De rapportage van de commissie de Winter is door SDF (de uitvoeringsorganisatie inkoop en contractbeheer namens de 18 Friese gemeenten) voorgelegd aan JHF (gesloten jeugdzorg), de andere aanbieders met residentiële voorzieningen (Fier, Accare, Kinnik, Ambiq) en de Gecertificeerde instellingen (die dwang maatregelen uitvoeren als uithuisplaatsingen). Deze organisaties hebben in hun beleid de aanbevelingen van de commissie de Winter vertaald. Ook in Friesland wordt ingezet op zo min mogelijk separatie en uithuisplaatsing van cliënten. De voortgang t.a.v. de aanbevelingen van de commissie de Winter wordt door SDF gemonitord en vastgelegd in de kwartaalgesprekken die het contractmanagement uitvoert.
Afgedaan
Bijlage(s)