Toezeggingen


« Terug


ID59
Datum vergadering3/7/2019
OnderwerpSt. OPO De Basis – goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2022
AgendapuntCommissie Samenlevingszaken 07-03-2019 > 8 St. OPO De Basis – goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2022
ToezeggingMevrouw Bijlsma GBH ontvangt n.a.v. pagina 9 graag toelichting op het totaal personeel dat niet in loondienst is. Wethouder Zoetendal komt met een schriftelijke beantwoording.
Deadline6/7/2019
Datum afdoening5/20/2019
Stand van zaken12-03-2019 beantwoording: Van het Provinciaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân ontvangt de Basis en Primus financiële middelen om uitvoering te geven aan Passend Onderwijs. De Basis is penvoerder en de middelen van Primus worden tot en met kalenderjaar 2018 verantwoord in de jaarrekening van De Basis. Vergoedingen voor personeel aan Primus worden verantwoord onder: Personeel niet in loondienst. Echter met ingang van het jaar 2019 worden de middelen van Passend Onderwijs apart verantwoord in de administraties van De Basis en Primus. Dat verklaart dat met ingang van 2019 de post: Personeel niet in loondienst lager uitvalt.
Afgedaan
Bijlage(s)Antwoord toezeggingen in cie SaZA 20190307