Toezeggingen


« Terug


ID122
Datum vergadering9/16/2019
OnderwerpOntsluiting bouwlocatie Smit Heerenveen.
AgendapuntRaadsvergadering 16-09-2019 > 3 Mondelinge vragen
ToezeggingEr wordt nagegaan of de ontsluiting van de 16 woningen op locatie Smit Heerenveen via de Van Cuijkstraat en de Commandeurstraat ook met bewoners is afgestemd.
RaadsledenFNP
PFHJ. van Veen
Deadline
Datum afdoening10/10/2019
Stand van zakenafgedaan n.a.v. raadsbesluit d.d. 10-10-2019 VOORSTEL: AFDOEN De ontsluiting van de locatie is niet specifiek met de bewoners afgestemd. Accolade onderhoudt de contacten met de omgeving als het gaat om de totale plannen.
Afgedaan