Toezeggingen


« Terug


ID107
Datum vergadering7/4/2019
OnderwerpJeugdzorg
AgendapuntGezamenlijke commissievergadering 04-07-2019 > 4 Ontwikkelingen Jeugdzorg
ToezeggingEnkele documenten worden nagezonden, o.a.: - Rapport "Groeit de jeugdzorg door? - Brochure 'Bekostiging van Specialistische Jeugdhulp in Friesland' - Cijfers vanuit de jaarrekening Georganiseerd worden: - bijeenkomsten kennissessie jeugdzorg Agenderen: - jeugdzorg standaard agenderen voor commissie SAZA AZ De heer Eijer (FNP) vraagt naar de beantwoording van de door hem gestelde vragen over cijfers in de zorgbedrijven. Wethouder Zoetendal geeft dat schriftelijke vragen ex. Art 41 in het college worden behandeld en dat dit dinsdag 9 juli a.s. plaatsvindt.
Raadsleden
PFHJ. Zoetendal
Deadline8/20/2019
Datum afdoening9/16/2019
Stand van zakenupdate 01-09-2019) Doc gemaild. Griffie zal kennissessie organiseren en agenderen voor cie. afdoening vastgesteld in raadsvergadering 16-09-2019
Afgedaan
Bijlage(s)