Toezeggingen


« Terug


ID58
Datum vergadering3/7/2019
OnderwerpSt. OPO De Basis – goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2022
AgendapuntCommissie Samenlevingszaken 07-03-2019 > 8 St. OPO De Basis – goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2022
ToezeggingToelichting wordt gevraagd door Mevrouw Bijlsma GBH op pagina 7 m.b.t. toename van € 100.000 in begroting 2020 (loonkosten). Wethouder Zoetendal komt met een schriftelijke beantwoording.
Deadline
Datum afdoening5/20/2019
Stand van zaken12-03-2019: beantwoording In verband met krapte op de arbeidsmarkt heeft Ambion middelen beschikbaar gesteld voor het aantrekken van eventuele zijinstromers voor de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021. De begroting wordt opgesteld op kalenderjaren. Dat verklaart de toename in het jaar 2020.
Afgedaan
Bijlage(s)Antwoorden op toezeggingen in cie SaZA 20190307