Toezeggingen


« Terug


ID71
Datum vergadering4/1/2019
OnderwerpZorgbuurt thuis
AgendapuntCommissie Samenlevingszaken 01-04-2019 > 6 Rondvraag
ToezeggingMevrouw Van Ruth (SP) vraagt waarom zorgbuurt thuis onder gebracht is in Soarch foar Thús. Wethouder Zoetendal licht de ontwikkelingen toe en stelt voor om binnenkort te bespreken wat voor kansen er zijn voor Jubbega.
RaadsledenSP
PFHJ. Zoetendal
Deadline5/9/2019
Datum afdoening2/24/2020
Stand van zakenAfgedaan n.a.v. raadsbesluit d.d. 24-02-2020 VOORSTEL: AFDOEN Op 18 september heeft er een overleg plaatsgevonden met de betreffende ambtenaren. In essentie gaat het hier om een rijksverantwoordelijkheid, maar namens de gemeente Heerenveen zal dit onderwerp worden ingebracht bij het provinciale overleg ‘Sociaal-Medische 1ste lijn’. Hierbij is o.a. de zorgverzekeraar aangesloten. Mocht er meer duidelijkheid zijn naar aanleiding hiervan dan koppelen de ambtenaren dit terug aan mevrouw Van Ruth. Op 2 december 2019 is de reactie van De Friesland teruggekoppeld aan Mw. Van Ruth.
Afgedaan
Bijlage(s)