Toezeggingen


« Terug


ID110
Datum vergadering7/8/2019
OnderwerpTerugkoppeling schoollocatie Tjalleberd
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 10 Tjalleberd, Beeldkwaliteitsplan BKP - schoollocatie
ToezeggingDe gemeente pakt een faciliterende regierol (school is bouwheer) en kijkt met school en omwonenden kritisch naar de dubbele gebruiksfunctie school en MFA, wat het meest efficiënt is voor wat betreft verkeer en maximaal haalbaar is, en hoe de omgeving zo groen mogelijk te houden. Het college geeft hierover terugkoppeling aan de raad.
Raadsleden
PFHJ. van Veen
Deadline
Datum afdoening
Stand van zakenDe toezegging wordt meegenomen in het vervolgtraject.
Afgedaan
Bijlage(s)