Toezeggingen


« Terug


ID120
Datum vergadering9/5/2019
OnderwerpCaparis als eigen risicodrager
AgendapuntCommissie SAZA 05-09-2019 > 10 GR SW Fryslân/Caparis - herstructurering
ToezeggingHierover wordt aanvullende informatie verstrekt.
RaadsledenPvdA
PFHH. Broekhuizen
Deadline
Datum afdoening10/10/2019
Stand van zakenafgedaan n.a.v. raadsbesluit d.d. 10-10-2019 VOORSTEL: AFDOEN Zowel de GR SW Fryslân als Caparis NV zijn Eigen risicodrager: • Cliënten met WSW-dienstverband bij GR: CAO Sociale Werkvoorziening • Kaderpersoneel bij GR SW Fryslân: CAO Ambtenaren -> car-uwo • Kaderpersoneel bij Caparis NV: Eigen arbeidsvoorwaardenpakket en volgt grotendeels de car-uwo
Afgedaan