Amendementen


« Terug


ID102
Datum raad9/7/2020
AgendapuntRaadsvergadering 07-09-2020 > 2.1 Amendement - Financieel herstelplan - Raadsbreed
InitiatiefnemersGL
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PortefeuillehouderT.J. van der Zwan
Status
Einddatum
OnderwerpFinancieel herstelplan
Dictum BesluitBesluit: Het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen: Beslispunt 2 te wijzigen in: 2. De cijfers van het meerjarenperspectief in opdracht van de raad te laten valideren. Beslispunt 4 toe te voegen: 4. In opdracht en onder begeleiding van de raad een onderzoek te doen; in de raad van 5 oktober een besluit te nemen over de onderzoeksopdracht.
Relatie
Bijlage(s)102 Amendement - financieel herstelplan - GL.docx