Amendementen


« Terug


ID94
Datum raad7/2/2020
AgendapuntRaadsvergadering 02-07-2020 > 8.b 94 amendement - investeringsagenda gewijzigd vaststellen - VVD
InitiatiefnemersVVD
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
Portefeuillehouder
Status
Einddatum
OnderwerpInvesteringsagenda gewijzigd vaststellen
Dictum BesluitBesluit: Het voorgestelde besluit in het raadsvoorstel onder punt 2 te wijzigen in: • De investeringsagenda vast te stellen met uitzondering van Exploitatie Thialf B.V., het fietsplan/fietsgemeente en voortzetten economisch beleid. Deze onderwerpen te betrekken bij de besluitvorming van de begroting in november 2020. • Voor fietsplan/ fietsgemeente incidenteel 50.000 euro uit te trekken om deze ontwikkeling verder uit te werken en de middelen te dekken uit de algemene reserve. • De overgebleven voorgestelde investeringen en beleidsambities (onderwijsruimte Skoatterwald, toegankelijke haltes, veenweidegebied, energie-informatiepunt, zwerfafvalbeloningssysteem en het Lokaal Energie Experimentenfonds) te vertalen in de begroting 2021.
Relatie
Bijlage(s)ID94 - Amendement - Investeringsagenda gewijzigd vaststellen - VVD.docx