Amendementen


« Terug


ID45
Datum raad3/23/2015
AgendapuntRaadsvergadering 23-03-2015 > 13 Bestemmingsplan De Greiden
InitiatiefnemersD66
Statusverworpen
Einddatum3/23/2015
OnderwerpBestemmingsplan de Greiden
Dictum BesluitBesluit aan besluitpunt 3 toe te voegen: “alsmede de wijziging: Artikel 5 lid 5.4.2 wordt vervangen door: 2. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' voor één of meer supermarkten, indien de gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte per bouwvlak meer bedraagt dan 2.750 m²” Stemverhouding: Fractie(s) voor: D66 (3 stemmen) Fractie(s) tegen: PvdA, CDA, VVD, GBH, FNP, CU, GL, HL (25 stemmen)
Relatie
Bijlage(s)13 Amendement D66 bestemmingsplan De Greiden