Amendementen


« Terug


ID81
Datum raad2/24/2020
AgendapuntRaadsvergadering 24-02-2020 > 11 Kadernota Sociaal Domein Heerenveen
InitiatiefnemersD66
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
VVD
Raadsleden tegenSP
PortefeuillehouderJ. Zoetendal
Statusaangenomen
Einddatum
OnderwerpGlobal Goal 5 ‘Gendergelijkheid’ toevoegen aan de Global Goals in de Kadernota Sociaal Domein 2019-2025
Dictum BesluitBesluit: Toe te voegen als Global Goal op pagina 5 in de Kadernota Sociaal Domein: • Gendergelijkheid; het bereiken van gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
Bijlage(s)ID 81 - D66 - Amendement global goal gendergelijkheid in Kadernota Sociaal Domein.docx