Amendementen


« Terug


ID71
Datum raad11/25/2019
AgendapuntRaadsvergadering 25-11-2019 > 9 Bedrijventerrein Kanaal- calamiteitenontsluiting
InitiatiefnemersVVD
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PortefeuillehouderT.J. van der Zwan
Statusingetrokken
Einddatum11/25/2019
OnderwerpCalamiteitenontsluiting Industrieterrein Kanaal
Dictum BesluitBesluit: Het voorgestelde besluit te wijzigen in: 1. Een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 168.000 voor variant 1a, waarbij de “blauwe pijl” variant de voorkeur verdient, voor realisatie van een ontsluiting die gebruikt kan worden tijdens calamiteiten op en in de omgeving van industrieterrein Kanaal. 2. De kapitaalslasten en de structurele onderhoudskosten op basis van variant 1a aan te passen. 3. De aangepaste gereserveerde kapitaallasten in de algemene reserve niet geblokkeerd op te nemen in de begroting 2020. 4. De aangepaste gereserveerde structurele onderhoudskosten in de algemene reserve niet geblokkeerd, op te nemen in de begroting 2020, vanaf jaarschijf 2021.
Relatie
Bijlage(s)Amendement VVD calamiteitenontsluiting industrieterrein Kanaal