Amendementen


« Terug


ID29
Datum raad6/23/2016
AgendapuntRaadsvergadering 23-06-2016 > 9 Perspectiefnota 2016
InitiatiefnemersGBH
Statusingetrokken
Einddatum6/23/2016
OnderwerpPerspectiefnota 2016 uitvoeringskosen Sociaal domein 7,5%
Dictum BesluitBesluit: De tekst op bladzijde 29 van de Perspectiefnota 2016 als volgt te wijzigen: Uitvoeringskosten Sociaal Domein Uit de middelen voor de gedecentraliseerde taken Sociaal Domein moeten ook de hiermee gemoeide kosten voor de uitvoering worden bekostigd. Wij gebruiken hiervoor als norm 7,5%, gehanteerd van de daadwerkelijk gemaakte kosten in het sociaal Domein. In 2017 …..etc.
Relatie
Bijlage(s)09 GBH e.a. amendement Uitvoeringskosten Sociaal Domein.pdf