Amendementen


« Terug


ID9
Datum raad11/26/2018
AgendapuntRaadsvergadering 26-11-2018 > 6 Invoering Diftar+
InitiatiefnemersGBH
GL
HL
Statusverworpen
Einddatum11/26/2018
Onderwerpinvoering Diftar+
Dictum BesluitBesluit: 1. Het afvalinzamelsysteem per 1-1-2019 te wijzigen door toepassing van een gewicht/frequentie systematiek voor de Sortbibak (diftar+), uitgezonderd de hoogbouw en zandpadroutes in het buitengebied; 2. Voor gft-afval en herbruikbare grondstoffen op de Milieustraat, geen tarief meer te heffen; 3. Een compensatieregeling toe te passen voor incontinentie/medisch afval; 4. Tot 1 juli 2019 de Verordening Afvalstoffen 2018 met bijhorende tarieventabel 2018 te hanteren; 5. Dat voor 1 juni 2019 een voorstel tot heroverweging van de tariefstelling afvalstoffenheffing na 1 juli 2019 aan de raad wordt voorgelegd.
Bijlage(s)06 Amendement GBH.docx