Amendementen


« Terug


ID62
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersVVD
Raadsleden voorCDA
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegenCU
PortefeuillehouderT.J. van der Zwan
Statusaangenomen
Einddatum11/7/2019
OnderwerpCalamiteitenontsluiting industrieterrein Kanaal
Dictum BesluitBesluit: 1. de structurele kapitaallasten en de meerjarige structurele onderhoudskosten voor een calamiteitenroute industrieterrein Kanaal niet te autoriseren; 2. de middelen uit de begroting 2020-2023 te reserveren in de algemene reserve niet geblokkeerd en deze middelen te betrekken bij de besluitvorming van het raadsvoorstel in de raad van 25 november 2019.
Bijlage(s)Amendement VVD - calamiteitenontsluiting industrieterrein Kanaal
Bijlage begrotingswijziging 2020 BWN 1 Calamiteitenontsluiting Kanaal West