Amendementen


« Terug


ID11
Datum raad11/26/2018
AgendapuntRaadsvergadering 26-11-2018 > 10 Startnotitie Biodiversiteit
InitiatiefnemersGL
FNP
HL
Statusaangenomen
Einddatum11/26/2018
OnderwerpStartnotitie Biodiversiteit
Dictum BesluitBesluit: De motie insectennetwerk, aangenomen op 18 december 2017, op te nemen in de randvoorwaarden en de laatste zin van de derde alinea onder het kopje randvoorwaarden (p.5) te schrappen: ‘het college heeft toegezegd dat zodra de provincie het actieplan presenteert en vraagt het actieplan te ondertekenen wij zullen kijken in hoeverre we daarbij aan kunnen sluiten.’
Bijlage(s)10 amendement GL startnotitie biodiversiteit insectennetwerk 26 11 2018.docx