Amendementen


« Terug


ID63
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voorFNP
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
PortefeuillehouderH. Broekhuizen
Statusverworpen
Einddatum11/7/2019
Onderwerp1.2 miljoen foar Fûns Skuldhelpferliening
Dictum BesluitOm yn de begrutting foar 2020 1.2 miljoen euro beskikber te stellen foar in fûns “Skuldhelpferliening”, en dit te dekken út de “Algemene Reserve”.
Relatie
Bijlage(s)Amendemint FNP - 1.2 miljoen foar Fûns skuldhelpferliening