Amendementen


« Terug


ID97
Datum raad7/2/2020
AgendapuntRaadsvergadering 02-07-2020 > 8.e INGETROKKEN - 97 amendement - fietsplan stallingsvoorzieningen - FNP
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
Portefeuillehouder
Status
Einddatum
OnderwerpFietsplan stallingsvoorzieningen
Dictum BesluitBesluit: • In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘stallingsvoorzieningen’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen. • ombuiging: voor de helft te dekken uit het G1000 deel van het Fonds Vitale Kernen (pagina’s 32,33 Investeringsagenda) en voor de helft te dekken uit de vrije investeringsruimte (Perspectiefnota) en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.
Bijlage(s)ID97 - Amendement - Fietsplan stallingsvoorzieningen - FNP.docx