Amendementen


« Terug


ID35
Datum raad11/24/2014
AgendapuntRaadsvergadering 24-11-2014 > 15 Zienswijze uitkomst Fryslân foar de Wyn
InitiatiefnemersVVD
Statusaangenomen
Einddatum
OnderwerpZienswijze uitkomst Fryslân foar de Wyn
Dictum BesluitBesluit: • Het besluitpunt nummer 1 en 3 blijven ongewijzigd en besluitpunt 2 wordt aangepast en luidt nu als volgt: • De provincie voor wat betreft project B12 Heerenveen westkant te berichten: - niet in te stemmen met het realiseren van windturbines aan de westkant van Heerenveen in het gebied bij Omrin en Kanaal-Haskerveen - niet bereid te zijn met aan de westkant van Heerenveen en in het gebied bij Omrin en Kanaal-Haskerveen gemeentelijke eigendommen in te brengen voor het realiseren van windenergie; - voor dit project niet bereid te zijn ruimtelijk-planologische medewerking te verlenen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: VVD, PvdA, FNP, GBH, GL (19 stemmen) Fractie(s) tegen: CU, D66, CDA, HL (10 stemmen)
Relatie
Bijlage(s)15 Amendement VVD e.a. windmolens.pdf