Amendementen


« Terug


ID34
Datum raad11/24/2014
AgendapuntRaadsvergadering 24-11-2014 > 15 Zienswijze uitkomst Fryslân foar de Wyn
InitiatiefnemersD66
Statusingetrokken
Einddatum11/24/2014
OnderwerpZienswijze uitkomst Fryslân foar de Wyn
Dictum BesluitBesluit: Het besluitpunt 1 te wijzigen in de volgende tekst: “De provincie vwb project B11 Windpark Heerenveen oostkant te berichten: Binnen het provinciale kader akkoord te gaan met de mogelijkheid tot het realiseren van windturbines aan de oostkant van Heerenveen op IBF en/of KNO, met dien verstande dat: - De masthoogte van de turbines niet hoger wordt dan 80 meter - Er na nauw overleg tussen initiatiefnemers, omwonenden en de gemeente Heerenveen rekening wordt gehouden met: - draagvlak - mogelijkheid tot participatie - de technologische ontwikkeling van alternatieven eventueel bereid te zijn daarvoor ook gemeentelijke eigendommen in te brengen tegen een nader te bepalen waarde/vergoeding voor dit project bereid te zijn de ruimtelijk-planologische procedures te voeren, e.e.a. voor rekening van initiatiefnemers”
Bijlage(s)15 Amendement D66 zienswijze Fryslân foar de Wyn.pdf