Amendementen


« Terug


ID105
Datum raad10/5/2020
AgendapuntRaadsvergadering 05-10-2020 > 14 Scenario's voor de Begroting 2021
InitiatiefnemersSP
Raadsleden voorSP
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
VVD
PortefeuillehouderH. Rinkes
Statusverworpen
Einddatum
Onderwerp
Dictum Besluit• Een keuze te maken voor: Scenario 4: Nu de grote investeringen in bijvoorbeeld topsport en grote projecten on-hold te zetten en deze ambities tijdelijk te gaan uitstellen. Voorrang te geven aan de kadernota sociaal domein en hierop geen bezuinigingen door te voeren die onze inwoners direct financieel raken, maar zorgen dat iedereen in deze onzekere coronatijd voldoende middelen heeft om in hun bestaansrecht te kunnen voorzien.
Bijlage(s)105 - Amendement SP - Scenario 4 begroting.pdf