Amendementen


« Terug


ID2
Datum raad5/28/2018
AgendapuntRaadsvergadering 28-05-2018 > 7 Bestemmingsplan Heerenveen - Tellepark 2017
InitiatiefnemersCDA
Statusaangenomen
Einddatum7/31/2018
OnderwerpBestemmingsplan Heerenveen - Tellepark
Dictum BesluitHet bestemmingsplan te wijzigen met de mogelijkheid om ‘andere woonvormen’ op een groter gebied toe te staan. Door dit toe te staan ontstaat de mogelijkheid om binnen de bouwvlakken, aansluitend bij de vraag vanuit ontwikkelende partijen en omwonenden, tot een optimale programmatische invulling te komen.
Relatief3389349-a721-4a13-ba3f-50f07f896875
Bijlage(s)07 Amendement CDA BP Tellepark.docx