Amendementen


« Terug


ID98
Datum raad7/2/2020
AgendapuntRaadsvergadering 02-07-2020 > 8.f INGETROKKEN - 98 amendement - fietsplan voorrang - FNP
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
Portefeuillehouder
Status
Einddatum
OnderwerpFietsplan voorrang
Dictum BesluitBesluit: • In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘Voorrang’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen. • Hiervoor 500.000 euro (kapitaallasten van € 50.000) te dekken uit de vrije investeringsruimte en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.
Bijlage(s)ID98 - Amendement - Fietsplan voorrang - FNP.docx