Amendementen


« Terug


ID30
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersSP
Statusingetrokken
Einddatum11/8/2018
Onderwerp
Dictum BesluitToelichting: Er moet in de commissie ROM en in de Raad nog gesproken worden over de eventuele invoering van het afrekenen per kilogram. Akkoord gaan met de bovenstaande tekst is dus voorbarig. Het financiële plaatje wijzigt niet na het schrappen van bovenstaande tekst, dus is deze tekst overbodig en voorbarig. De SP wil hierover eerst het debat voeren en wijst er ook op dat het draagvlak onder de bevolking erg laag is. De invoering van de kiloprijs is volgens de SP niet zo vanzelfsprekend dat dit op deze manier in de begroting naar voren kan komen.
Relatie
Bijlage(s)3. A-3a Amendement SP Diftar+.docx