Amendementen


« Terug


ID77
Datum raad1/27/2020
AgendapuntRaadsvergadering 27-01-2020 > 12 Veiligheidsregio Fryslân conceptkaderbrief 2021-2024
InitiatiefnemersVVD
Raadsleden voorCDA
FNP
SP
HL
VVD
Raadsleden tegenPvdA
GL
GBH
D66
CU
PortefeuillehouderH. Broekhuizen
Statusingetrokken
Einddatum1/27/2020
OnderwerpKaderbrief 2021 - 2024
Dictum BesluitHet voorgestelde besluit te wijzigen in: 1. Wij kennis hebben genomen van de kaderbrief en onze zorgen hebben over de komende jaarlijkse stijgingen; 2. Wij akkoord gaan met de gevraagde financiële middelen met de verwachting dat deze toereikend zijn voor en leiden tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering; 3. Wij de veiligheidsregio vragen ook de komende jaren de begroting door te lichten en de uitvoering van de door de veiligheidsregio uitgevoerde taken kritisch tegen het licht te houden; 4. Wij verwachten dat de komende begrotingen van 2021 en 2022 eventuele stijgingen beperkt blijven tot de gebruikelijke indexeringen en nieuwe wettelijke taken; 5. Voorgaande kenbaar te maken door middel van een brief.
Bijlage(s)77. amendement VRF kaderbrief 2021-2024