Amendementen


« Terug


ID100
Datum raad9/7/2020
AgendapuntRaadsvergadering 07-09-2020 > 2.2 Amendement - Tekortkoming begrotingssystematiek - GBH
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PortefeuillehouderT.J. van der Zwan
Status
Einddatum
OnderwerpTekortkoming begrotingssystematiek
Dictum BesluitBeslispunt 3 Het college de opdracht te geven met een nader voorstel te komen over de voorbereiding van de begroting 2021 aan te vullen met de tekst waarbij scenario’s aan de raad worden voorgelegd.
Bijlage(s)100 Amendement - Tekortkoming begrotingssystematiek - GBH.docx