Amendementen


« Terug


ID96
Datum raad7/2/2020
AgendapuntRaadsvergadering 02-07-2020 > 8.d INGETROKKEN - 96 amendement - fietsplan fietsen buitengebied - FNP
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
Portefeuillehouder
Status
Einddatum
OnderwerpFietsplan fietsen buitengebied
Dictum BesluitBesluit: • In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘Fietsen buitengebied’ punt ‘verbeteren zichtbaarheid door verlichting’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen en ambitieniveau ‘zilver’ voor de overige onderdelen. • Het bedrag (€ 500.000) hiervoor te dekken uit een extra ombuiging: Subsidie CTO te verminderen met € 50.000 per jaar (dit is dekkend voor de kapitaallasten), (pagina’s 51 52 Investeringsagenda) en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.
Bijlage(s)ID96 - Amendement - Fietsplan Fietsen buitengebied - FNP.docx