Amendementen


« Terug


ID64
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voorFNP
GL
HL
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
GBH
PvdA
SP
VVD
PortefeuillehouderJ. Zoetendal
Statusverworpen
Einddatum11/7/2019
OnderwerpTurnhal ynvestearingsútstel
Dictum Besluit• De € 1,2 miljoen as bydrage yn in troch Sportstad Heerenveen B.V. te realisearjen topsport-turnhal net te autorisearjen. • De € 1,2 miljoen dat yn’e begrutting 2020 opnommen is foar de turnhal, foar dit doel te reservearjen yn de ‘Algemene reserve’.
Bijlage(s)Amendemint FNP - Turnhal ynvestearingsutstel