Amendementen


« Terug


ID101
Datum raad9/7/2020
AgendapuntRaadsvergadering 07-09-2020 > 2.3 Amendement - Voorleggen nieuwe investeringsagenda - SP
InitiatiefnemersSP
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PortefeuillehouderT.J. van der Zwan
Status
Einddatum
OnderwerpVoorleggen nieuwe investeringsagenda
Dictum BesluitBeslispunt 3 Het college de opdracht te geven met een nader voorstel te komen over de voorbereiding van de begroting 2021 aan te vullen met de tekst waarbij een nieuwe investeringsagenda wordt voorgelegd.
Relatie
Bijlage(s)101 Amendement - nieuwe investeringsagenda - SP