Amendementen


« Terug


ID24
Datum raad11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 Begroting 2018
InitiatiefnemersD66
Statusaangenomen
Einddatum
OnderwerpHeffing bruggeld
Dictum BesluitBesluit: 1. De begroting 2018, inclusief het meerjarenperspectief 2019-2021 vast te stellen; 2. De bestedingsplannen reserves en voorzieningen 2018-2021 vast te stellen; 3. De uitgangspunten vast te stellen voor de mutaties van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Met dien verstande dat: - Er met ingang van het seizoen 2018 wordt afgezien van het heffen van bruggelden in de gehele gemeente Heerenveen. - De financiële gevolgen van 90.000 incidenteel en 46.000 structureel te dekken uit de algemene middelen. Raadsbreed aangenomen
Bijlage(s)03 D66 Amendement bruggeld