Amendementen


« Terug


ID60
Datum raad7/8/2019
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 8 Kamerverhuurbeleid
InitiatiefnemersSP
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PortefeuillehouderJ. van Veen
Statusingetrokken
Einddatum7/8/2019
OnderwerpINGETROKKEN Kamerverhuurbeleid - Goed verhuurschap
Dictum BesluitAan het raadsbesluit Kamerverhuurbeleid op p. 28 punt 7.3 een paragraaf over goed verhuurderschap toe te voegen met de volgende tekst:  “Goed verhuurderschap” Voor alle verhuur van kamers geldt: het niet voldoen aan de voorwaarde van goed verhuurderschap kan leiden tot het intrekken van de vergunning c.q toestemming tot verhuur. Daarmee wordt beoogd de leefbaarheid ook na de vergunningverlening te bevorderen. Goed verhuurderschap houdt het volgende in: a. kamers worden verhuurd volgens de regels van het woningwaarderingsstelsel; b. er is sprake van huisvesting die niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de omgeving van de betreffende woonruimte: de woonruimte verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in goede staat van onderhoud gehouden; d. in het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn huis- en leefregels opgesteld; in de woonruimte zijn alarmnummers op een duidelijk zichtbare plaats aangegeven; e. er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand, niet zijnde een huurder van de woonruimte, is aangesteld: * die toeziet op de hygiëne en de veiligheid; * aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten; * 24 uur per dag bereikbaar is.”
Bijlage(s)Amendement SP nota kamerverhuurbeleid.docx