Amendementen


« Terug


ID32
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersSP
Statusverworpen
Einddatum11/8/2018
Onderwerp
Dictum BesluitToelichting: In de begroting wordt gesproken om de OZB voor woningen met 2% te verlagen en de OZB voor niet-woningen met 4% te verlagen. De inkomsten van de gemeente Heerenveen zullen hierdoor op jaarbasis 426.000 euro lager gaan uitvallen. Tot en met 2022 zal dit oplopen tot 1.278.000 euro. Dit, terwijl er in Heerenveen ook kinderen opgroeien in armoede en armoede kan leiden tot leerachterstanden en psychische problemen. Deze problemen kunnen in de toekomst leiden tot ernstige problemen, waarbij een beroep kan worden gedaan op jeugdhulp, reclassering enzovoort, gebieden waarbij ook de gemeente financieel verantwoordelijk is.
Relatie
Bijlage(s)3. A-7 Amendement SP verlaging OZB.docx