Amendementen


« Terug


ID78
Datum raad1/27/2020
AgendapuntRaadsvergadering 27-01-2020 > 8 Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte
InitiatiefnemersCDA
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PortefeuillehouderT.J. van der Zwan
Status
Einddatum
OnderwerpEnergietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte
Dictum BesluitBesluit: 1. het instellen van een gemeentelijk informatiepunt energie en energie-experiment LEEF op te pakken; 2. het college te verzoeken om in de investeringsagenda de inbedding in het Duurzaamheidsprogramma, de consequenties en mogelijkheden in kaart te brengen; 3. het resultaat met een voorstel voor te leggen aan de raad zodat de raad in juni 2020 een besluit kan nemen over: • de inbedding van een gemeentelijk informatiepunt energie en energie-experiment LEEF in het Duurzaamheidsprogramma; • de subsidieverordening, de regelvrije ruimte, het afwegingskader, het proceskader beoordeling, de samenstelling van de beoordelingscommissie voor het energie-experiment LEEF; • het beschikbaar stellen van financiën; • monitoren en evalueren.
Relatie
Bijlage(s)78. amendement Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte