Amendementen


« Terug


ID7
Datum raad11/26/2018
AgendapuntRaadsvergadering 26-11-2018 > 6 Invoering Diftar+
InitiatiefnemersD66
Statusaangenomen
Einddatum9/16/2019
Onderwerpevaluatie gedurende het jaar inclusief terugkoppeling
Dictum BesluitBesluit: Een extra besluit toe te voegen: • De effecten van Diftar+, inclusief haar aannames, te evalueren en te communiceren aan haar inwoners en terug te koppelen in de eerste raadsvergadering na het zomerreces.
Relatie
Bijlage(s)06 Amendement D66 evaluatie.docx