Moties


« Terug


ID260
Datum raad11/9/2020
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2020 > 3 Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
InitiatiefnemersD66
ToelichtingCirculair inkopen doen!
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GL
GBH
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegen
PFHT.J. van der Zwan
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: • bij het aangaan of vernieuwen van inkoopcontracten, zwaarder gewicht toe te kennen aan criteria die bijdragen aan de duurzame ontwikkeldoelen; • om in de volgende inkoopmonitor hierover te rapporteren, waarna dialoog over de impact en het streven plaats zal vinden.
Stand van zakenRapportage volgt bij volgende inkoopmonitor in juni 2021.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)ID 260 - Motie D66 - circulair inkopen doen!.pdf