Moties


« Terug


ID50
Datum raad6/30/2014
AgendapuntRaadsvergadering 30-06-2014 > 15 Verklaring van geen bedenkingen Arrivaterrein
InitiatiefnemersVVD
ToelichtingVerklaring van geen bedenkingen Arrivaterrein
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GL
HL
SP
VVD
PvdA
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieVerzoekt het college: - Er bij Arriva op aan te dringen de muur aan de westzijde zodanig uit te breiden dat dit voor omwonenden tot een meer optimale situatie leidt. - Er zorg voor te dragen dat Arriva en omwonenden met elkaar in gesprek gaan over de verdere invulling van dit plan, waarbij op korte termijn voldoende duidelijkheid is over groenvoorziening en verlichting. - De raad uiterlijk 1 oktober 2014 te informeren over de stand van zaken.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening5/20/2019
Bijlage(s)Vvgb Arrivaterrein - VVD e.a. - 30 juni 2014.pdf