Moties


« Terug


ID147
Datum raad11/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-11-2014 > 6 Themabegroting 2015
InitiatiefnemersVVD
ToelichtingSportaccommodaties
Statusingetrokken
Einddatum11/6/2014
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieVerzoekt het college: • Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij de V&P nota 2015, met een sportaccommodatiebeleid te komen. • Daarbij o.a. aandacht te hebben voor de demografische ontwikkelingen, de financiële zelfstandigheid van verenigingen, privatisering versus kostendekkende tarieven en gezamenlijk gebruik van accommodaties.
Stand van zakenDe wethouder stelt voor om in het voorjaar te kijken naar het beleid dat er is (Hart voor accommodaties, strategische afweging onderwijs), naar beheer en onderhoud van de accommodaties en op basis daarvan te kijken naar het plan voor volgend jaar en een tijdpad uit te stippelen (dat lukt niet voor de V&P-nota van volgend jaar) M1 (sportaccommodaties): wordt, door de toezegging van het college, ingetrokken.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)06 M1 VVD over Sportaccommodaties.pdf