Moties


« Terug


ID43
Datum raad11/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2015 > 6 Themabegroting 2016
InitiatiefnemersD66
Toelichtingvoorlichtingssessies anti-discriminatie
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCDA
CU
D66
GBH
GL
HL
PvdA
SP
Raadsleden tegen
PFHH. Broekhuizen
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op:  om te borgen dat er niet wordt bezuinigd op de middelen die gelabeld vanuit het Rijk overkomen (€ 0,37/ inwoner) voor de wettelijke antidiscriminatie taak;  De mogelijkheid te onderzoeken om Tûmba extra voorlichtingssessies op scholen te laten organiseren binnen Heerenveen en of daar extra middelen voor nodig zijn.
Stand van zakenVia het LHBTIQ+ beleid wordt dit verder vormgeven.
Afgedaan
Datum afdoening5/20/2019
Bijlage(s)Tûmba - D66 e.a. - 9 november 2015