Moties


« Terug


ID254
Datum raad11/9/2020
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2020 > 3 Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
InitiatiefnemersFNP
ToelichtingVerdeelsleutel fonds vitale kernen
Statusverworpen
Einddatum11/9/2020
Raadsleden voorFNP
GBH
GL
HL
SP
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
PvdA
VVD
PFHJ. van Veen
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: • de gemeenteraad, via de commissie, voorafgaand aan het opstellen van de notitie te betrekken bij het kiezen en vastleggen van de criteria en het gewicht dat per criterium zal gelden.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening11/9/2020
Bijlage(s)ID 254 - Motie FNP, GL, SP - verdeelsleutel fonds vitale kernen.pdf